A Vak’Atioth-i csata

 

‘Megtaláltuk a rokonainkat, és különösnek találtuk őket.’
- Rana Arnov. Memoárok


Kétszáz aranylóan fénylő hajó gyűlt össze a Vak’Atioth rendszer eldugott zugaiban. Az Amarr arrogancia nem engedte meg nagyobb erő felhasználását. Nem vártak ellenállást.

Az Amarrok számára ennek nagy napnak kellett volna lennie. Megújította volna hitüket a Visszafoglalásban, a hitet amire nagy szükségük volt. A kommunikációs hálózatok heteken keresztül el voltak árasztva a háborús propagandával, hirdetve szándékot a Joveiak szétzúzására, hirdetve, hogy az Amarr az Isten választott népe és jogos tulajdonosa a Jove népnek.

Vak’Atioth nem volt valami fontos rendszer a Jove Birodalomban. A határvidéken helyezkedett el és csak néhány kisebb kutatólétesítmény volt benne. De akárhogyan is ez a rendszer volt az, amit dicső Amarr Birodalom kiválasztott, hogy megmutassa a Joveiak számára a csapatuk erejét, meg sem közelítve a dicső Amarr Haditengerészet potenciálját.

A Joveiak mindennél jobban értékelték az információt. Az információ éhségük egy hírszerző hálózat létrejöttéhez vezetett, egy olyan szervezethez melynek szemei és fülei voltak a legtöbb Birodalom belső archívumaiban. Ez a szervezett rendelkezett az összes Amarrok összes tervével a támadásról, jóval azelőtt hogy az Amarr parancsnokok megkapták volna a végleges információkat. Ez lehetővé tette a Joveiak számára, hogy gondosan felkészüljenek arra a csatára, ami ez egyik rendszerükben fog lezajlani, egy rendszerben, amit akkoriban úgy hívtak hogy Vak’Atioth, jelenleg már csak Atioth.

Ez egy gazdag és különös keveréke volt a csatahajóknak és a cirkálóknak, minden hajó fel volt szerelve a csúcstechnológiájú Amarr lézerfegyverzettel. A hajóik lassúak és esetlenek voltak, de ennek ellensúlyozására pusztító erejű lézerütegekkel voltak felszerelve. A flotta szervezése követte a tipikus Amarr harci divatot, lépcsőzetes vonal a tachion tűz szörnyű hatásainak maximális kihasználása végett. A hajótestek vallásos szövegekkel voltak díszítve, hirdetve az Amarr felsőbbrendűséget, átszőve litániákkal és zsoltárokkal dicsőítve a Visszafoglalást. Ez az ő pillanatuk volt, ez volt az, amiért éltek.

Az első sorozat egy Apocalyse-ből tört elő, ahogy az ütegei céloztak és egyként tüzeltek, vérvörös sugarak martak bele egy kisegítő hajó testébe, míg a hajótestet át nem törték és a porként szét nem szórták a Jovei haderő egységei között.

Elkezdődött.

A Jove haderő szétszóródott kisebb osztagokra, minden osztag öt hajót számlált, melyek fel voltak szerelve a pusztító Jove lézertechnológiával. Félelmetes sebességgel gyorsítva elvegyültek az Amarr támadó erő egységei között. A rövid távú fegyverzettel felszerelt Amarr cirkálók mozgásba lendültek, hogy elfogják őket, ahogy a kis hajók hullámokban támadtak mindig egy célpontot, pont úgy, mint egy dühös farkasfalka, betámad, visszavonul, maximalizálva a manőverező képességet.

És akkor megtörtént. Úgy tűnt mintha a semmiből egy masszív halványzöld sugár tör elő, és egy Amarr Apocalypse lángba borult. Másodpercekkel később egy másik sugár áttört egy Maller osztagon, a hajótestek zöld szikrákat hánytak, ahogy az energia kisült rajtuk.

Az Amarriak erre nem számítottak. A merev vezetési rendszerük nem tette lehetővé a kommunikációt, nem vették észre, hogy mi történik. A flottán belüli együttműködés hiánya azt jelentette, hogy nem képesek ellenállni a hírtelen megjelenő eddig még nem látott fenyegetésnek.

Egy Jove anyahajó volt.

Az elvegyülő Jove fregattok még inkább fokozták a bizonytalanságot, az Amarr erők felbomlását okozva. Ebben a helyzetben a kommunikáció felbomlott és az Amarr háborús doktrína az önfeláldozást követelte meg, tehát a flotta nem vonulhatott vissza. A Kapitányok és a legénység bátor módon dobták oda az életüket az Amarr Birodalomért, meggyőződve, arról hogy ők mint az Isten kiválasztottjai, csak győzhetnek. Az a néhány, aki visszavonult volna később a gyávaság miatt ki lett volna végezve, a családtagjaik rabszolgasorsba taszítva, Házaik feloszlatva.

Azon az éjszakán órákon keresztül világították be a sötétséget a felvillanó energia sugarak. A Jove fregattok alámerültek az Amarr flottában, a cirkálóik messziről lézertűzzel támogatták őket, a Jove anyahajó pedig egymás után lőtte a sugarait az extrém nagy hatótávolságú fegyvereiből, amiket direkt erre a csatára készítettek. A kis hajók amik a Jove flotta arcvonalát képezték, megakadályozták az Amarr osztagokat abban hogy lőtávolba kerüljenek és tüzeljenek a végzetükre, védekezésképtelenné téve a flottát a mészárlással szemben.

Csatahajó, csatahajó után robbant fel vakító robbanásban, ahogy a Jove anyahajó támadta őket. Ez olyan helyzetbe hozta az Amarrokat, amelyben eddig még nem voltak – Mit tudtak volna tenni mást, mint támadni és meghalni?

Nem egészen hat órával később az űrben lassan sodródó hajótestek maradványai árasztották el Vak’Atioth-ot. A Joveiak megnyerték a háború első csatáját, szinte a teljes Amarr flotta megsemmisült, míg a Jove flottának csak a harmada veszett el. Az Amarrok tudták hogy gyorsan és határozott módon kell válaszolniuk. Nyilvánosan a flotta vezetését indokolták a Jove flotta elleni gyors és fejetlen támadásért – még ha ezt is diktálta az Amarr háborús doktrína. Tehát a Kapitányokat, akik egy pillanatig sem gondoltak a visszavonulásra és életüket adták a Birodalomért, poszthumusz eltávolították a Haditengerészet kötelékéből, becsületüket bemocskolták, családjaikat megszégyenítették.

Kiadták a parancsot egy sokkal nagyobb flotta összegyűjtésére, felkészülve egy újabb támadásra a Joveiak ellen. De sose kapták meg a lehetőséget a visszavágásra.

A Matárok ezt a pillanatot választották arra, hogy fellázadjanak az Amarr uraik ellen. Rabszolgákhoz képest hihetetlen módon felszerelve és magas morállal rendelkezve, bebizonyították, hogy képesek ellenállni a demoralizált uraiknak. Az Amarrok szembesülve azzal a veszéllyel, hogy elvesztik a Matárok feletti uralmukat, nem volt más választásuk, mint hazarendelni a teljes haderőt, hogy kezeljék a lázadást. A mai napig pletykák keringenek arról, hogy a Gallente Birodalom titokban fegyverrel, hajókkal és felszereléssel segítette a lázadókat.

Ezért egy gyors nagy sietségben megkötött béke született az Amarr és a Jove Birodalom között, ami megengedte az Amarrok számára, hogy magukkal törődjenek. Az Amarr Birodalom beleegyezett abba, hogy többé nem támadja meg a Jove Birodalmat. Mindkét fél tudta, hogy ez nem őszinte ígéret. De a Jovaiak örültek, hogy ezt így elintézték és folytathatják dolgaikat ott, ahol abba hagyták. Számukra a barbár Amarr természet összetettsége, csak mint tudományos probléma létezett. És a mód, ahogy elbántak az Amarr flottával felruházta őket azzal tulajdonsággal, hogy velük nem érdemes kezdeni.

Azóta senki sem támadta meg a Jove Birodalmat.

Hozzászólások:

Bejelentkezés
Még több...