Vér Rablók

 

Minden ülés foglalt volt az utastérben, az utasok olyan békésen ültek a helyeiken, hogy az ember könnyen azt hihette, hogy szunyókálnak. Valójában az utolsó csepp vért is kiszívták az ereikből. A legénységet is hasonló végzet érte, a kapitány a kabinjában nem volt több kiszáradt kórónál' Ilyen és ehhez hasonló hírek mindennaposakká váltak az Amarr régió távoli vidékein, és azok szomszédságában. A tetteseket Vér Rablóknak (Blood Raiders) nevezték, akik előszeretettel szívják ki áldozataik vérét, és viszik magukkal.

A vérrablók egy ősi kultikus csoport, a Saul Sabik részei, ami vérbarátokat jelent. Ez a kultusz már az űrutazás feltalálása előtt megjelent az Amarr Prime-on évezredekkel ezelőtt, és egy az Amarr államvallástól elszakadt szektára épült, ami úgy tartotta, hogy néhányan dicsőségre születtek, míg mások arra, hogy őket szolgálják. Ehhez járult még az Amarr elitben meglévő örökélet megszállottság, amik együtt egy igen perverz, és romboló elegyet alkottak. Az Amarr állam már a kezdetekben üldözte az új vallást, de az mégis fennmaradt az árnyékokban rejtőzve. Egy idő után megjelent a vér használata a szertartásaikban, kezdetben csupán beavatáskor, de később már az egész kultusz érdeklődésének középpontjává vált az örök ifjúságot keresve.

Ma a vallást számos többé-kevésbé független szekta űzi az Amarr Birodalomban, sőt néhány már a határokon kívül is. Mindegyik Saul Sabik szekta más és más, mások rituáléikban, némelyik ártalmatlan, míg mások nagyon is veszélyesek. Néhányan „véreztetnek”, ahogy ők nevezik, vagyis foglyul ejtenek embereket, és időnként lecsapolják a vérüket, mások nekrofil vagy kannibalisztikus ténykedést folytatnak. Mivel viszonylag kevés tudható ezekről a szektákról, ezért lehet, hogy ezek a történetek is csupán legendák.

A leghírhedtebb minden szekta közül azonban az, amelyiket Omir Sarikusa (egy Caldari eredettel rendelkező Amarr) vezet. Mielőtt Omir átvette az irányítást már rettegett volt a szekta, mert gyerekeket raboltak el a „frissebb vér” miatt. Omir ugyan elhagyatta ezt a gyakorlatot, de helyette bevezette a klónozottak elleni támadásokat, mivel úgy gondolta, hogy az alkalmasabb az örökélethez vezető szertartásokhoz. Miután módszeresen keresik a klónozottakat, rendszeresen megtámadják az űrhajókat, ami miatt Amarr-szerte rettegik a nevüket.

Hozzászólások:

Bejelentkezés
Még több...