HungaroCon

 

Dr. S. Sárdi Margit: A 2013. évi Zsoldos-Díj pályázatának bírálata – regények

Bevezetőül még egyszer le kell szögeznem valamit, amit már nem egyszer hangsúlyoztam, a jelek szerint nem eléggé. A regény önmaga világában teljességgel érthető, zárt kompozíciós egység. A regényfolyam önálló regények gyűjteménye, amelyben egyes szereplők, ill. egyes körülmények több regényben is fölbukkannak, de az egyes regények önmaguk világában teljességgel érthető, zárt kompozíciós egységek.

A kompozíciós egység azonban nem azonos a kötettel. A kötet könyvkötészeti fogalom, fizikai egység, független a benne helyet foglaló szövegtől, annak lezárt vagy lezáratlan jellegétől. Tartalmazhat egy kötet több regényt (ez esetben különböző szereplőkkel, különböző feltételek között játszódó, egymástól független cselekmények foglalnak benne helyet), de hosszú regény betölthet több kötetet is, ez esetben az egyes kötetek egymással összefüggő cselekményt tartalmaznak azonos szereplőkkel, azonos bonyodalomban.

Ha egy ilyen többkötetes regény egyes köteteit külön, egymástól függetlenül szemléljük, akkor óhatatlanul zavarosnak tűnik a cselekményvezetés, ziláltnak a szerkezet, hiszen e tényezők csak a kompozíció egészében értékelhetők helyesen. Ezért ellenzem, hogy összefüggő mű egyes köteteit egyenként nevezzék a Zsoldos-díjra. A kritika csak önállóan értékelheti a nevezett köteteket, s adhatunk ugyan rájuk pontot, de a kötetenként elért eredmény kisebb, mint a műegészé.

Ugyanígy ellenzem, hogy egy regényt fejezetenként nevezzenek, s fejezetenként kelljen megítélni. Bármilyen kompaktak legyenek azok a fejezetek: önmagukban nem zárt egészek, megértésükhöz szükséges volna a többi fejezet mint előzmény vagy következmény. Egy művet nem ítélhetünk meg rajta kívül álló ismeret (szöveg) segítségével; így a részletekben való nevezés, ill. bírálat esetén a kompozíció, az érthetőség  erősen sérül.

Regénypályázat

  • BÁLINT Endre, A Programozó Könyve, e-könyv, Digitalbooks
  • VÉSŐ Dániel (Danny GRAVER), Az Éden foglyai, Cherubion, 2012.
  • GÖDRI Botond, Osiris fiai, Sopron, Novum Publishing Kft, 2012. 232 l.
  • PIERROT-GÁBOR Endre, Az ördög köve, Bp., Alexandra, 2012. 443 l.
  • TÓTH [KEMESE] Fanni, A napszemű Pippa Kenn, Szeged, Könyvmolyképző, 2012. 210 l.
  • VARGA Beáta [On Sai], Calderon, avagy hullajelölt kerestetik, Szeged, Könyvmolyképző, 2012. 286 l.

Forrás, részletek: http://www.sfportal.hu/dr-s-sardi-margit-2013-evi-zsoldos-dij-palyazatanak-biralata-regenyek-16842.scifi

Hozzászólások:

Bejelentkezés
Még több...